Direktør i Nord går av

Direktøren for Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) går av.
Se artikkel i Fremover:
http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article2721704.ece
og Nordlys i dag
http://www.nordlys.no/nyheter/article2722129.ece