FRIST FOR HØRINGSINNSPILL TIL NASJONAL HELSEPLAN


På nettstedet for høringen Fremtidens helsetjeneste står det at innspill til høringen skal være inne før 18. januar.

Jeg har fått opplyst fra departementet i dag at fristen for å få registrert innspill til høringen er tirsdag 18. januar kl. 23.59.

• Klikk her eller på overskriften for å komme til informasjonssiden for høringen om Fremtidens helsetjeneste på regjeringens nettsider