Narvik: Ikke fornøyde - men gir ikke opp


FREMOVER – Vi har søkere til gynekologstillinger, men er ikke blitt enige med dem.

Det er svaret fra Kvinneklinikken i UNN på den krasse kritikken som kom fra tillitsvalgte i Narvik etter et møte mandag.

De tillitsvalgte uttrykte sviktende tillit, blant annet fordi klinikkledelsen har hevdet overfor Helsetilsynet at det ikke finnes søkere til gynekologstillinger i Narvik.

Svart/hvitt
Det framgår av brevvekslinger mellom sykehuset og tilsynet. I mandagens møte med stortingsrepresentant Geir-Ketil Hansen (SV) ble det karakterisert som intet annet enn løgn.

Avdelingsleder Olaug Kråkmo hadde ikke anledning til å snakke med Fremover i går, men via pressevakt Jan Fredrik Frantzen uttaler hun at situasjonen ikke er så svart/hvitt som det er blitt framstilt.

– Situasjonen er at vi er i dialog med to-tre søkere om deltidsstillinger i Narvik. Vil ikke flytte.

Og slik beskrives situasjonen i et nytt brev fra UNN Narvik til Helsetilsynet etter en gjennomgang av driften i fjor:

– I løpet av det siste året er det utlyst overlegestilling i Narvik tre ganger. Det har vært i alt ni søkere, men ingen har vært villig til å flytte til Narvik eller inneha hundre prosent stilling slik det er stilt krav om.

Det er konstituert seksjonsleder i Narvik Bodil Eilertsen, avdelingsleder Olaug Kråkmo og avdelingsoverlege Pål Øian som har forfattet svarbrevet der det også opplyses at klinikken har vært i drøftinger med tre spesialister som oppfattes som kvalifisert til å jobbe i Narvik eller Harstad.

Avklaring nødvendig
– Foreløpig har det ikke vært mulig å avslutte forhandlinger med noen av søkerne, framholder de.

– Rekruttering av gynekologer til Narvik er vanskelig spesielt med hensyn til den uavklarte situasjonen om framtidens organisering av fødselsomsorgen i UNN HF. Det får de tre til å konkludere:

– En avklaring om framtidens status kan muligens gjøre denne rekrutteringen lettere.

• Les saken - og kommentarene - i Fremover ved å klikke her eller på overskriften