DEMONSTRASJON FOR EN BEDRE HELSESEKTOR - VED STORTINGET LØRDAG 3. SEPTEMBER


En ny organisasjon, ved navn "Folkeaksjonen for å bedre Helsesektoren", arrangerer demonstrasjon i forbindelse med Kommunevalget 2011.

Sted: Stortinget ved parken lørdag 3. september kl. 09.00 - kl. 11.00
Her vil det bli holdt appell fra kl. 10.00 - kl.11.00.


Dette er oppropet:

Sykehusene har idag vært helt ute av kontroll etter omorganiseringen. Fagfolkene har ikke blitt tatt med på råd, evaluering er ikke blitt foretatt underveis. Ansatte blir kjørt så hardt at de selv blir syke eller slutter fordi at de ikke orker mere, noe som igjen går utover pasientene.


VI KREVER FØLGENDE:
Tilføre mer penger til sykehusene, til drift og til flere ansatte
Sørge for godt og trykt arbeidsmiljø, heve fagkompetansen
La pasientene gå forran pengene
Gjenåpne lokalsykehusene i samtlige distrikter (over hele landet)
Gjenåpne Aker sykehus
A-Hus er pr. i dag ikke utbygd for å ta imot pasienter fra Folloregionen som idag består av 115.000 innbygere.

Ullevål sykehus er ikke stort nok til å ta imot resten av Oslo's innbyggere
Aker sykehus må derfor gjennåpnes.

LYTT TIL FAGFOLKET:
Dette er en oppfordring til ledelsen og politikere om å lytte til fagfolkene. Det er de som vet best hvor skoen trykker.


Undertegnet
Folkeaksjonen for å bedre Helsesektoren 2011

• Les mer om denne aksjonen på Facebook ved å klikke her eller på overskriften