Ringerike: Mobiliserte for sykehuset


BYGDEPOSTEN.NO Det var knapt nok ståplasser igjen i auditoriet på HiBu da det ble holdt åpent møte om Ringerike sykehus onsdag kveld.

- Dette fremmøtet vil bli lagt merke til, sa Per Olaf Lundteigen (Sp), og mente at det store engasjementet også vil bli registrert blant stortingspolitikerne.

Stemningen var entydig både blant publikum, politikere og andre fremmøtte: Situasjonen for sykehuset er helt uakseptabel. Og dagens organisasjon – bygget rundt Helse Sørøst og Vestre Viken HF, ble slaktet av så å si samtlige talere. Ingen tok til orde for å videreføre ordningen med helseforetak.

- Ser ikke lederne
Lars Thoresen, som er tillitsvalgt ved sykehuset, innledet ved å fortelle om situasjonen ved Ringerike sykehus.

- Vi ser ikke lederne våre lenger, og opplever at de ikke ser oss. Ringerike sykehus er som en skute uten kaptein, sa han, og etterlyste en stedlig ledelse. Det er et ønske samtlige av politikerne i panelet ønsket å oppfylle; spørsmålet er om de kan tvinge fram en gjennomføring av dette.

Også lokalpolitikerne fra Ringerike, Hole og Jevnaker var med på møtet, og svarte på spørsmål fra salen. Dessverre måtte vi forlate møtet før de kom til orde.

• Les saken i Bygdeposten ved å klikke her eller på overskriften