Narvik: Folkemøte onsdag 22. februar kl. 18 - Felles fremtid og felles løft for UNN og kommunen

Universitetssykehuset Nord- Norge og Narvik kommune inviterer til Folkemøte
onsdag 22. februar kl. 1800
i bystyresalen, Narvik rådhus

Felles framtid og felles løft for UNN og kommunen 
Møteleder: Hilde Pettersen
Varighet: kl. 1800-1930
Velkommen til folkemøte ved Hilde Pettersen

Tid
Onsdag 22. februar 2012

Program:
Kort om bakgrunnen for møtet og hvorfor kommunen og sykehuset arrangerer dette sammen.
Grunnpilarer for et godt lokalsykehus i Narvik ved administrerende direktør, Tor Ingebrigtsen

Renovering av dagens sykehusbygg - status
Nytt sykehus i Narvik - status
Styrking av fødeavdelingen med nyrekruttering
Styrking av ledelsen i UNN Narvik
Helseekspressen mellom Narvik og Tromsø
Samhandling mellom Narvik kommune og UNN; hva gjør vi konkret nå?
Narvik kommune som vertskap for lokalsykehuset –
muligheter for samarbeid og felles utvikling
ved ordfører Tore Nyseter og kommunalsjef Wenche Folberg

Senter for rehabilitering, observasjon og etterbehandling (REO)
Andre tema fra Narvik kommune?

Spørsmål fra salen
Avslutning