HELSE NORD: Møte med folkelige aksjonsgrupperDe regionale helseforetakene forholder seg nokså ulikt til det folkelige engasjementet for sykehusene. 
Så vidt vi kjenner til er det bare Helse Nord RHF som gjennom flere år har inviterert lokale aksjoner og venneforeninger til regelmessige kontaktmøter. 
Bra tiltak - et eksempel til etterfølgelse!

HELSE NORD AKTUELT 12. AUGUST 2013:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Helse Nord RHF inviterer folkelige aksjonsgrupper til møte 7. oktober

07.10.2013 12:00
til:
07.10.2013 15:00
Helse Nord RHFs lokaler i Bodø
I flere av våre helseforetak er det dannet venneforeninger, støttegrupper eller aksjonsgrupper knyttet til sykehus. Helse Nord RHF har jevnlig møter med disse.
Våre tema denne gang vil først og fremst være:
  • Videre utvikling av strategi for Helse Nord. Se mer informasjon nedenfor.
  • Faglige utfordringer i Helse Nord
  • 2014: hvordan blir situasjonen
  • Gjennomføring av investeringene
  • Åpen post – spørsmål, innspill mv.
Fra Helse Nord RHF møter administrerende direktør Lars H. Vorland og kommunikasjonsdirektør Kristian I. Fanghol.
Publisert: 12.08.2013 kl. 11:19 | Endret: 12.08.2013 kl. 11:19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• LES SAKEN PÅ HELSE NORDS SIDER VED Å KLIKKE HER