UTTALELSE FRA LANDSSAMLING: Prosjektet Framtidas lokalsjukehus - katastrofe for distriktene


Prosjektet Framtidas lokalsjukehus - katastrofe for distriktene

Folkebevegelsen for lokalsykehusene godtar ikke at prosjektet ”Framtidas lokalsjukehus” skal være mal for omlegging i Nordfjord eller andre steder. Hele befolkningen har krav på fullverdige lokalsykehus – de er ryggraden i Helse-Norge!

Folkebevegelsen for lokalsykehusene er dypt bekymret for helsetilbudet i distriktene når regjeringen vil overføre erfaringene fra pilotprosjektet ved Nordfjord sykehus til andre lokalsykehus rundt om i landet.
Pilotprosjektet skulle utvikle “eit framtidsretta og trygt tenestetilbod ved Nordfjord sjukehus der nærleik, tilgjengelegheit, at ein blir møtt med omsorg og respekt og at tenestene er trygge og av høg kvalitet” skulle stå sentralt.
Hva skjer i Nordfjord? Sykehuset er i praksis nedlagt som sykehus. Fødeavdeling, kirurgi, slagbehandling og andre velfungerende tilbud er avviklet. Medisinsk avdeling er redusert. Spesialiserte leger og sykepleiere slutter, mens ventelistene på deres fagfelt øker. Noen går over i det private helsevesenet, og andre flytter til større sykehus. Mens vi her i landet har for få utdannede intensivsykepleiere, blir de i Nordfjord oppfordret til å omskolere seg til å arbeide på en ny ruspost.   
Statsminister Jens Stoltenberg og flere helseministre har presisert at sykehus skal drive med “det de er gode på”. Vi kan ikke ha tillit til slike utsagn når vi ser at i Nordfjord var det nettopp sykehusets spesialiteter (ortopedi og slagbehandling) som ble fjernet.
Prosjektet Framtidas lokalsjukehus har redusert et helhetlig, velfungerende og stabilt bemannet lokalsykehus til en samling poliklinikker som for en stor del skal bemannes noen dager i måneden med personale fra vikarbyråer eller pendlere fra sentralsykehuset i Førde. Denne situasjonen er regjeringens ansvar.

Vedtatt på landssamling i Folkebevegelsen for lokalsykehusene,
Oslo 17.-18. august 2013