NASJONAL SYKEHUSKONFERANSE LØRDAG 20. AUGUST 2016

Pressemelding

STORMØNSTRING

NASJONAL SYKEHUSKONFERANSE 20. AUGUST 2016

LEGG NED HELSEFORETAKENE – FORSVAR LOKALSYKEHUSENE

MAKTA FRYKTER FAKTA

BRAATTHALLEN KRISTIANSUND

 

KONFERANSEN ER ÅPEN FOR ALLE INTERESSERTE

 

Gjennom en årrekke har det vært politisk kamp om organiseringen av vårt helsevesen og lokaliseringen av lokalsykehusene. En lang rekke lokalsamfunn har mobilisert i demonstrasjoner og   aksjoner, som har vist en  massiv motstand mot helseforetaksmodellen som styringsinstrument for sykehusene. Målet med denne nasjonale sykehuskonferansen ergjennom fakta å dokumentere at helseforetaksmodellen ikke fungerer og må avvikles.

 

For å lykkes med dette må det mobiliseres på et bredt grunnlag, på tvers av regionale, nasjonale og politiske grenser. Det overordnede målet er altså å avvikle helseforetaksmodellen og opprettholde lokalsykehusene. Det er hensynet til helse, liv og sikkerhet for folket som skal være avgjørende for lokaliseringen av lokalsykehusene.

 

Konferansen tar sikte på å legge fram fakta, som viser at helseforetakene har feilet, både økonomisk og faglig.  Foretaksmodellen basert på ideene om New Public Management(NPM) er allerede avviklet i land som tidligere tok den i bruk.

 

Vi inviterer til en konferanse med et bredt spekter av innledere, som  vil  gi oss gode argumenter for å avvikle en mislykket reform.

 

Denne kampen skal vi vinne!

 

Invitasjonen til deltakelse vil gå til en lang rekke personer og organisasjoner.

Initiativtakere – lokal aksjonsgruppe for lokalsykehuset i Kristiansund.

 

Alle innledere har sagt ja til deltakelse

 

Kontaktpersoner:

Stein Kristiansen, mobil 913 59 325

Oddbjørn Lomundal, mobil 480 24 166

Steinar Berge, mobil 906 06 652

 

 

 

Foreløpig program i Braatthallen

lørdag 20. august 2016

kl. 1200 – 17.00

 

NASJONAL SYKEHUSKONFERANSE

FORSVAR LOKALSYKEHUSENE – LEGG NED HELSEFORETAKENE

VI GIR OSS ALDRI - MAKTA FRYKTER FAKTA

 

1.     Åpning:  Mads Gilbert – (På storskjerm eller fysisk tilstede)

                 

2.     Folket skal eie sykehusene:  Eli Berg – Amanuensis UiO

 

3.     Helseforetakene har spilt fallitt:  Bjarne Jensen (FF)

                                  

4.     Appeller fra:             

Helsetjenesteaksjonen:  Torgeir Bruun Wyller

                                     Kommunenes interesseorganisasjon for lokalsykehusene (KIL): Steinar Berge

                                     Folkebevegelsen for lokalsykehusene:  Gunnvald Lindseth

 

      Appeller fra lokale aksjoner

 

5.     Hilsen på storskjerm fra leder i Fagforbundet:  Mette Nord

 

6.     Kampen mot Helseforetaksmodellen og kampen for lokalsykehusene.

                                     Kjersti Toppe – stortingsrepresentant SP

 

7.     Panel:  ledes  av Svein Olav Kruse

                               8.     Avslutning

 

9.     Kl. 20.00 –

Fish and Ships-band spiller opp til sosial samling  i Braattlokalet.