Rapport om tynset fra De Facto

Roar Eilertsen

Kvalitet og nærhet - lokalsykehusenes rolle

Case: Akuttkirurgien på Tynset Sjukehus


Tynset kommune har bestilt en rapport vedrørende lokalsjukehuset på Tynset, utarbeidet av De Facto;
Kvalitet og Nærhet –lokalsykehusenes rolle.
Case: Akuttkirurgien på Tynset Sjukehus

Den er nå klar til lansering. VI vil sette søkelyset på lokalsjukehusenes rolle og sjukehuspolitikk. Vi vil derfor invitere stortingspolitikere og presse til dette seminaret.
Før seminaret vil vi overrekke rapporten til politisk ledelse i Helsedepartementet.

Program:
Innledning og bakgrunn for rapporten, ved ordfører i Tynset kommune, Bersvend Salbu.
Hovedbudskapene i rapporten, ved Roar Eilertsen, De Facto.
Betydning av akuttberedskap og akuttkirurgi ved lokalsjukehus, ved Mads Gilbert.
Innlegg ved representanter fra Fagforbundet, Sjukepleierforbundet og Legeforeningen.
Deltagelse fra sjukehusaksjoner
mfl

Tid: Fredag 22. mai, kl 10.00 til 12.00
Sted: Håndverkeren (Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Inngang Kristian IV gate)