Fire nye fødeavdelinger kan bli nedlagt - mindre trygge fødsler med sentralisering

SAK FRA LO-MEDIA - publisert 17. januar 2019


Skjermbilde 2019-01-21 20.40.12.pngFødeavdelinger kan bli nedlagt:

Fødslene skulle bli tryggere med sentralisering. Slik gikk det ikke, advarer jordmødrene

Fire nye fødeavdelinger kan bli nedlagt. Helseforetakene trosser Stortinget, mener forbundsleder.


Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet, fortviler over at det nå spøker for eksistensen til fire fødeavdelinger på Innlandet, i Møre og Romsdal og på Helgeland.

– Det er uhørt. Stortinget har vedtatt at det ikke skal legges ned flere fødeavdelinger i Norge. Ny forskning viser at det er tre ganger så stor risiko for at mor får alvorlige komplikasjoner hvis reiseveien til sykehuset er lengre enn en time, sier Schjelderup til FriFagbevegelse.


Tydelig beskjed

I mai fjor ble forslaget om «å sikre en trygg og fremtidsrettet fødselsomsorg ved å sikre dagens fødeinstitusjoner» vedtatt i Stortinget. De tre rødgrønne partiene Ap, Sp og SV, i tillegg til KrF i vippeposisjon, sørget for at forslaget fra fem SV-representanter fikk flertall.

– I løpet av de 40 siste årene har antallet fødeinstitusjoner i Norge blitt redusert fra rundt 160 til 45. Stortingets vedtak er derfor ikke til å misforstå. Det er blitt gitt en tydelig beskjed om at det ikke kan legges ned flere fødeavdelinger, understreker forbundslederen.


Ikke tryggere

Fødselslege Hilde Engjom ved Haukeland universitetssykehus har sett på 637.000 fødsler i Norge de siste ti årene og funnet en klar sammenheng mellom reisevei og komplikasjoner:

• Opptil en doblet risiko for livstruende komplikasjoner for fødende med mer enn én times reisevei til fødeinstitusjon.

• Kvinner med ikke planlagte fødsler utenfor institusjon har tre ganger høyere risiko for at barnet dør under eller i løpet av første døgn etter fødselen.

• Andelen kvinner mellom 15 og 45 år som hadde mer enn én times reiseavstand, økte med ti prosent fra 2000 til 2010. Tallet på fødeinstitusjoner med akuttfunksjon i Norge ble i den perioden lavere enn Verdens Helseorganisasjon anbefaler.

• Risiko for ikke-planlagt fødsel utenfor sykehus er doblet. Av 60.000 fødende årlig føder rundt 400 av disse ufrivillig utenfor fødeavdelinger. Tallet stiger.

– Fødsler i Norge skulle bli tryggere med sentralisering, men den nye forskningen viser tydelig at det stikk motsatte har skjedd. Over 6.000 barn er de siste 15 årene blitt født utenfor sykehus i Norge. Alle kan sikkert forestille seg redselen for en kvinne i fødsel som må føde uten jordmorhjelp langs veien. Nedbygging av fødselsomsorgen må stanse øyeblikkelig, krever Schjelderup.


Får konsekvenser

Helgelandssykehusets ressursgruppe anbefaler ett sykehus i Mo i Rana i regionen. Den nye modellen betyr at én av dagens to fødeavdelinger legges ned, enten i Sandnessjøen eller Mo i Rana. Det gir Norges lengste avstand mellom lokalsykehus og tilsvarer strekningen Oslo-Arendal (26 mil) uten fødeavdeling og akuttilbud.

De foreslåtte kuttene i Helse Møre og Romsdal innebærer nedleggelse av fødeavdeling, rehabiliteringstilbud og psykiatritilbud. Samtidig har det lenge pågått en debatt om hvordan Sykehuset Innlandet skal være organisert.

– Sentraliseringen vil uansett få følger for fødetilbudet. Helseministeren må forholde seg til Stortingets vedtak og stoppe disse sniknedleggelsene, mener Schjelderup.


Skyver på ansvaret

Helseminister Bent Høie (H) kom ikke til Stortinget for å svare på spørsmål fra blant annet Sp om fødeavdelinger i Møre og Romsdal. Kommunalminister Monica Mæland (H) svarte på Høies vegne.

To ganger spurte stortingsrepresentant Kjersti Toppe om regjeringen oppfattet den planlagte nedleggelsen i fylket som forsvarlig. Slik svarte Mæland:

– Hvilke tiltak som vil bli gjennomført er ikke klart, men det er fullt mulig å forstå at situasjonen oppleves som krevende både for pasienter og ansatte. Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge har ansvaret for å levere forsvarlige tjenester til befolkningen, og regjeringen legger til grunn at omstillingen blir gjennomført slik at det ansvaret fortsatt er oppfylt.

Sps helsepolitiker var oppgitt over svaret hun ble presentert.

– Regjeringen svarer med å skyve ansvaret over på helseforetaket. Det er en håpløs ansvarsfraskrivelse politisk. Det er ikke mulig for meg å oppfatte dette annerledes enn at regjeringen ikke tar ansvar for det som nå skjer i Møre og Romsdal, sier hun til Tidens Krav.


Aslak Bodahl

aslak@lomedia.no


LES SAKEN OG SE FLERE BILDER VED Å KLIKKE PÅ LENKEN HER TIL LO-MEDIA-SAKEN