FLEKKEFJORD Styret i Helse Sør-Øst avslo nedlegging av akuttkirurgi

NRK SØRLANDET 9. MARS 2017    LARS GUNNAR EIE 

FOTO FRÅ SAKA PÅ NRK SØRLANDET SINE NETTSIDER

FOTO FRÅ SAKA PÅ NRK SØRLANDET SINE NETTSIDER

 

Godtar ikke nedlegging -vil vite mer om akuttberedskapen i Flekkefjord

 

Styret i Helse Sør-Øst vil vite mer om konsekvensene dersom akuttberedskapen fjernes ved sykehuset i Flekkefjord. Dermed ble nedleggelsesforslaget forkastet nå.

 

Analysen som ble gjort i forbindelse med forslaget om å legge ned akuttfunksjoner ved sykehuset i Flekkefjord, er ikke god nok. Det menr et enstemmig styre i Helse Sør-Øst som hadde saken på styremøte i dag.

Styret ved Sørlandet sykehus vedtok nylig å legge ned akuttkirurgien og traumemottaket ved sykehuset i Flekkefjord. Og saken ble sendt til styret i Helse Sør-Øst.

Nå har styret ved Sørlandet sykehus frist på seg til å lage en risikoanalyse om Flekkefjord innen mars neste år.

 

Vil beholde akuttfunksjonene

To av de ansattes representanter i styret i Helse Sør-Øst, Svein Øverland og Terje Bjørn Keyn, ba om at akuttfunksjonene i Flekkefjord burde beholdes.

– Flekkefjord ligger mellom store sykehus og avstanden er lang. Befolkningsmengden i vest tilsier at de bør ha fullverdig akuttmottak i Flekkefjord og at Sørlandet sykehus må sikre god driftskvalitet, sa Keyn.

Keyn har jobbet som ambulanselege og fortalte styret i Helse Sør-Øst om hvor vanskelig det var å sitte i en ambulanse, samtidig som pasienten hadde store smerter. 

 

– Sikre like godt sykehustilbud til alle

Øverland og Keyn mener det er Helse Sør-Øst som har ansvaret for at alle innbyggerne i helseregionen har et likeverdig sykehustilbud.

– Det er det regionale styrets ansvar at det er et likeverdig helsetilbud i hele regionen. Jeg bor jo selv på Sørlandet og mener vi må ha et fullverdig akuttmottak i Flekkefjord på grunn av de lange avstandene til Kristiansand og Stavanger, sier Svein Øverland, tillitsvalgt blant de ansatte i styret i Helse Sør-Øst.

Keyn og Øverland mente også at styret ved Sørlandet sykehus burde ha kommet med et forslag om å opprettholde akuttfunksjonene, og ikke bare et forslag om å fjerne disse.

 

Mangler fra Sørlandet sykehus

Mange i styret var opptatt av at det ikke forelå en ordentlig risikoanalyse i forslaget med å fjerne akuttfunksjonene i Flekkefjord. Derfor ble saken sendt tilbake til Sørlandet sykehus hvor styret der må lage en ny og bedre analyse.

Styreleder Ann-Kristin Olsen mener Sørlandet sykehus har gjort en god og omfattende jobb i saken om å fjerne akuttfunksjonene i Flekkefjord, men det er mangler.

– Det er en manglende risikovurdering i saken. Vi savner også en mulighetsanalyse for sykehuset i Flekkefjord, mener Olsen.

– I går var E39 stengt i et par timer, hva tenker du om det?

– Det er dette Sørlandet sykehus bør utrede nærmere. Hvilken kapasitet har man til å frakte pasienter med helikopter, hvilke veier kan brukes? Det er av hensynet til forsvarlig pasientbehandling at vi ber om at styret ved Sørlandet sykehus utreder saken på nytt, sier Olsen.

 

• LES SAKEN PÅ NRK SØRLANDETS SIDER VED Å KLIKKE HER