Fra Legeforeningens sider, om oppnevning av Nasjonalt sykehusutvalg

Organisering av spesialisthelsetjenesten under lupen

Regjeringen nedsetter et utvalg som skal utrede hvordan spesialisthelsetjenesten skal organiseres i fremtiden.

I dag styres sykehusene gjennom fire regionale helseforetak. Utvalget har fått i oppdrag å vurdere tre alternative organiseringsformer og skal avlevere sine innspill i form av en NOU innen 1. desember 2016.

De alternative organiseringsformene som skal belyses er:

 • Å avvikle de regionale helseforetakene - og ha færre helseforetak enn i dag som er direkte underlagt departementet
 • Et eget direktorat som erstatter de regionale helseforetakene
 • Ett nasjonalt helseforetak som erstatter de regionale helseforetakene

Utvalget ledes av Stener Kvinnsland, tidligere administrerende direktør i Helse Bergen. Kvinnsland-utvalget består for øvrig av:

 • Rådmann Trude Andresen, Lier
 • Klinikkdirektør Per S. Bleikelia, Hønefoss
 • Turistsjef Sylvia K. Brustad, Hamar
 • Leder av brukerutvalget UNN Cathrin Carlyle, Tromsø
 • Tidl. regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs, Oslo
 • Lege Hege Gjessing, Oslo
 • Lege Christian Grimsgaard, Oslo
 • Spesialrådgiver Jon J. Gåsvatn, Sarpsborg
 • Prosjektdirektør Lars Haukaas, Oslo
 • Seniorforsker Jorid Kalseth, Trondheim
 • Departementsråd Per V. Okkels, København
 • Daglig leder Brit K.S. Rugland, Stavanger
 • Konserndirektør Bente G. Slåtten, Nesbru
 • Lege Hanne Thürmer, Notodden
 • Professor Karina Aase, Stavanger

Les mer om utvalget på regjeringens hjemmesider

Source: http://legeforeningen.no/Nyheter/2015/Orga...