GJØVIK Frykter for akuttberedskapen

OA.NO (OPPLAND ARBEIDERBLAD) 14. DESEMBER 2016. JOURNALIST PER HOVLAND

– Nå går toget for Gjøvik som akuttsykehus

Det sier anestesilege Lars Olav Fjose, som mener det er ulogisk, og uklokt, at akuttfunksjonene skyves mot Lillehammer.

 

«OMSTILLING KORT SIKT» FOR SYKEHUSENE I INNLANDET: Tirsdag kveld. Faklene lyser opp Lillehammer. Tre og et halvt tusen mennesker går i gatene i protest mot at Sykehuset Innlandets direktør har foreslått å ta funksjoner ut av sykehuset. Det dreier seg om operasjonen av tykktarmskreft, pacemaker-innleggelser, samt senger innen urologi.

Samtidig, i samme styresak, pekes Lillehammer sykehus ut som Opplands akuttsykehus, med hovedansvar for traumer, akutt sykdom og kvinner/barn/fødsler. Gjøvik skal utvikle seg til et sykehus for kreftbehandling og planlagt kirurgi. Dette skal altså være utviklingen fram til et nytt hovedsykehus er i funksjon. Hvis en slik samling blir noe av. 

På Gjøvik lyser ingen fakler. Noen leger har vært kritiske i spaltene før torsdagens styresak. Ellers er det ganske stille. Fjose påpeker en forskjell i kulturer.

Kruttet brukt opp?

– Slikt hadde det definitivt ikke vært om situasjonen var omvendt – om det var Gjøvik som var utpekt som Opplands hovedsenter for traumer og akuttmedisin, og Lillehammer skulle redusere eller miste slike funksjoner. Legene og sykepleierne på Lillehammer hadde rett og slett ikke funnet seg i det, sier Lars Olav Fjose. 

Han er anestesilege, har tidligere vært styremedlem i SI, valgt av de ansatte i Oppland. Han jobber også ved luftambulansen på Dombås. På én måte er han overrasket over de sterke reaksjonene i nordenden av Mjøsa, på en annen måte ikke.

– På Lillehammer holder de seg gjerne i ro, inntil det blir storaksjon. Da står de samlet. På Gjøvik framstår vi ofte som splittet. Også når det gjelder framtidig sykehusstruktur. Derfor virker vi også svakere. Jo, vi har også fagfolk som tar opp kampen, men gjerne i hver sine saker. Kanskje er kruttet brukt opp når de store sakene kommer, sier Fjose. 

– En meget viktig sak

Torsdagens styresak mener Fjose åpenbart er en stor sak. At akuttmedisinen skal skyves nordover er en stor beslutning, som får åpenbare konsekvenser, mener han. Gjøviklegen har gjort det klart overfor Opplands eneste ansatterepresentant i styret, Jørgen Hurum (lege ved Lillehammer sykehus), at den foreslåtte modellen er uheldig og ulogisk. 

– Det å legge så klare føringer for at Lillehammer skal utvikle seg som akutt- og traumesykehuset i Oppland, framstår som feil. Det er innlysende for de fleste at tid er avgjørende når mennesker er akutt syke eller hardt skadd. De alvorligste tilfellene må til Ullevål. Da er det ikke logisk at vi i Innlandet først frakter pasienten nordover, til sykehuset som er lengst unna Oslo. 

Fjose påpeker at den logiske bristen er ekstra stor da befolkningstettheten er større rundt Gjøvik. 

– Så lenge Lillehammer heller ikke har intervensjonsradiologi eller karkirurgi, kan ikke sykehuset tilby akuttpasienten noe annet enn vi har Gjøvik, påpeker han.

– Haster 

– Jeg mener det er galt å fjerne så viktige akuttfunksjoner ved så store lokalsykehus før vi har et nytt hovedsykehus i Innlandet. For meg er dette en påminnelse om at det haster å få dette på plass, sier han. 

Modellene som nå foreslås kjenner han igjen fra den tid han selv satt i styret. Han protesterte også da.

Fagdirektør Toril Kolås gikk av mandag i protest. Hun kunne blant annet ikke akseptere at Lillehammer skal miste operasjon av tykktarmskreft fordi det vil svekke kirurgisk avdeling på Lillehammer. Akkurat det mener Fjose ville vært «håndterbart».

– Så lenge tarmkreft ikke opereres øyeblikkelig, er det også mulig for en Lillehammerlege å komme til Gjøvik.

– Dette er storpolitikk

Fjose biter seg merke i at en mann med stortingsmakt, Ketil Kjenseth (V), tirsdag stilte seg i front for Lillehammer-protesten tirsdag.

– Hovedgrunnen til at Sykehuset Innlandet er i denne situasjonen er økonomi, som blir bestemt fra høyeste hold. Jeg vet at både administrerende direktør og tidligere styreleder i møter med Helse Sør-Øst har advart sterkt mot at Sykehuset Innlandet får stadig mindre penger år for år. Det får nødvendigvis følger. Faktum er at politikerne ikke betaler pengene det koster å levere helsetjenestene de krever. Der er her det egentlige slaget står. I stedet får vi de vonde kampene lokalt, sier Fjose.

Av erfaring tror han styremedlem Jørgen Hurum befinner seg i en vanskelig situasjon før styresaken i morgen. 

– Men Hurum er dyktig og evner å se helhet. Jeg tror ikke saken blir vedtatt torsdag. Den har for mange logiske brister, sier Lars Olav Fjose.

 

• LES SAKEN PÅ OPPLAND ARBEIDERBLADS NETTSIDER VED Å KLIKKE HER