GRASROTHØRING NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN (Husk frist for påmelding: 10. august)

VELKOMMEN TIL SPs GRASROTHØRING OM SYKEHUS
STORTINGET 12. AUGUST KL. 9-11

TEMA: NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN

Hvor står sykehus-Norge og hvor vil vi?
Fremtidig sykehusstruktur og lokalsykehusenes innhold.


Regjeringen vil høsten 2015 fremme en nasjonal helse- og sykehusplan. Statsråd Høie sa i sin sykehustale 7. januar 2015:

«… Hvis vi beslutter at alle akuttmottakene skal ha hele bredden av indremedisin, kirurgi og anestesi 24 timer i døgnet (retning 2), så vil det kreve at pasientgrunnlaget er stort nok til at ressursene brukes fornuftig, og at det drives aktiviteter som gjør at ferdigheter og kompetanse opprettholdes. For å drive akuttkirurgi kreves et pasientgrunnlag på minst 60 til 80 000 innbyggere. Det betyr at minst halvparten av dagens norske sykehus har for lite pasientgrunnlag …»


09.00 VELKOMMEN
, Kjersti Toppe, nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

09.05 – 09.25 HVA MÅ INNHOLDET VÆRE I NASJONAL HELSE- og SYKEHUSPLAN (NHSP)?

- Må kirurgien sentraliseres og hva skal være lokalsykehusenes ansvar?
Mads Gilbert, spesialist i anestesiologi og klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Professor II i akuttmedisin ved Universitetet i Tromsø, 20 min.

09.25-09.35
HVA BØR INNEHOLDET I NHSP VÆRE SETT FRA DE PREHOSPITALE TJENESTENE?
- Hvordan bør de prehospitale tjenestene organiseres og inngå i helsetjenesten i framtida?
Guttorm Brattebø, Avdelingsoverlege/-sjef Akuttmedisinsk avdeling KSK

09.35 – 09.45 HVA BØR NSHP INNEHOLDE SETT FRA LUFTAMBULANSEN?

- Hvordan bør luftambulansen organiseres og inngå i helsetjenesten i framtida? 
Hans Morten Lossius, Generalsekretær Norsk Luftambulanse

INNSPILL FRA:

• Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Bente Øien Hauge: 5 min
•  KIL- Kommunenes Interesseforening for Lokalsykehus, Bjørn Sverre Birkeland: 5 min
•  Helsetjenesteaksjonen, Rune Heggedal: 5 min

DEBATT:
Lokalsykehusaksjoner og andre interesserte får taletid – så meld dere på.
Møt opp i Nedre Vollgate 20 senest klokka 08.45, så blir dere fulgt til møterom N- 202.


Påmeldingsfrist 10. august til: ca@stortinget.no


Hjertelig velkommen!

Hilsen Senterpartiets stortingsgruppe ved Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen