HTA Punktdemonstrasjon 26.8. "Grasrota mot styringseliten"

HELSETJENESTEAKSJONEN HAR SENDT UT DENNE INFORMASJONEN OM ARRANGEMENTET 26. AUGUST.

HUSK OGSÅ FOLKEBEVEGELSENS DEMONSTRASJON DEN PÅFØLGENDE LØRDAG 2. SEPTEMBER!

 

HTA w175hHTA-logo-vektorisert.png

Punktdemonstrasjon - "Grasrota mot styringseliten", Eidsvolls plass (rett foran Stortinget) lørdag 26. august 2017 kl 1400 - 1530

Dette blir et samarbeid mellom Helsetjenesteaksjonen og organisasjonen "For velferdsstaten".

Mål- og resultatstyring, «New Public Management», griper om seg i offentlig sektor. Resultatet er bl.a. tap av tillit mellom ledere og ansatte, viltvoksende byråkrati, ukontrollert utgiftsvekst og svekkelse av velferdsstaten.

Politikerne må begynne å lytte til ekspertene på grasrota i stedet for konsulentene og styringseliten!

Fagfolk fra ulike samfunnssektorer vil si tydelig fra før Stortingsvalget: Hvis våre offentlige fellesgoder skal bevares, må politikerne gripe roret og sørge for en kursendring.

 

Paroler

·         Grasrota mot styringseliten!

·         La fagfolkene gjøre jobben sin! 

·         Arbeid med mennesker er ikke industri! 

·         Gjenreis tilliten mellom ansatte og ledelse! 

 

Appeller

·         Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri, leder i Helsetjenesteaksjonen

·         Simon Malkenes, lektor i Osloskolen

·         Representant fra Politiets fellesforbund (nestleder eller forhandlingssjef)

·         Janne Lisedatter Håkonsen, Lokomotivpersonalets forening Oslo  

·         Jan Ubøe, professor ved Norges Handelshøyskole

·         Christel Brurås-Leine, sykepleier i Oslo kommune, styremedlem i Helsetjenesteaksjonen 

·         Linn Herning, leder i For velferdsstaten

 

Musikk

 

Stortingspolitikere fra ulike partier svarer på appellantenes utfordringer

 

Møteleder

Tidl. stortingsrepresentant Magnar Sortåsløkken

 

Vi håper flest mulig av HTAs medlemmer har anledning til å stille opp foran Stortinget kommende lørdag og gjøre dette til en markering som blir lagt merke til!