NARVIK Mot flertallet, UNN-klinikksjef vil legge ned føde og akutt

NRK NORDLAND  17. MARS 2017  JOURNALISTER LARS-BJØRN MARTINSEN OG SUSANNE LYSVOLD

FOTO FRA NRK NORDLANDS SAK PÅ NETTET

FOTO FRA NRK NORDLANDS SAK PÅ NETTET

 

Klinikksjefen vil legge ned både akuttkirurgi og fødetilbud i Narvik

Et flertall i et ekspertutvalg vil beholde både akuttkirurgi og fødetilbudet ved sykehuset i Narvik. Men klinikksjefen ved UNN går likevel inn for at begge tilbudene legges ned.

– Det er verken bemanning eller pasientgrunnlag for videre drift som fødeavdeling ved UNN Narvik. Det må snarest lages en plan for avvikling av eksisterende fødeavdeling og opprettelse av en jordmorstyrt fødestue, sier Arthur Revhaug, som er den ansvarlige klinikksjefen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. 

I en høringsuttalelse lagt fram i dag går han også inn for å avvikle døgnbasert gastroenterologisk kirurgi i Narvik og styrke dag og polikliniske ortopediske aktiviteten og opprette en skadepoliklinikk.

 

Lang kamp

Det har lenge vært store rekrutteringsproblemer til fødeavdelinga i Narvik. Både fødeavdeling og akuttkirurgi kan forsvinne fra sykehuset her, selv om brukerne vil ha tilbudet.

– Jeg har akkurat født mitt tredje barn, og for meg er det ganske viktig å ha fødetilbudet nært slik at jeg slipper å føde hjemme eller på vei til sykehuset, sier Irmelin Storjord Fagerjord, som fødte en sønn for to dager siden. 

Med 230 fødsler årlig har det i flere år har det vært behov for flere gynekologer ved sykehuset i Narvik. Og flertallet av det ekspertutvalget som har sett på organiseringen av sykehuset mener at avdelingen bør bestå dersom de klarer å skaffe fagfolk.

– Mindretallet i utvalget vil bare gi oss 12 måneder på å skaffe fagfolk. Dersom vi ikke klarer det, vil de vurdere de tre andre alternativene som er nevnt. Ett av dem er å omgjøre oss til ei jordmorstyrt fødestue, sier Paul Larsen, som er plasstillitsvalgt i Norsk jordmorforening.

Etter 2012 er det ikke ansatt noen nye gynekologer, og Larsen mener de rett og slett er blitt motarbeidet av foretaksledelsen i Tromsø.

– Vi føler at ledelsen i UNN ikke tar oss på alvor, sier han.

Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge sier at UNN hele tiden jobber etter hva som er pasientenes beste.

– Mitt oppdrag er å legge fram et forslag for styret som tar hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet. Det må være fokus for all sykehusdrift, sier han til NRK. 

I ettermiddag ble det holdt folkemøte på Høgskolen i Narvik der foretaksledelsen ved UNN er til stede. Tor Ingebrigtsen mener folkets vilje kan ha betydning for utfallet av saken.

– Ellers ville vi aldri holdt et slikt møte, sier han.

I april skal Helse Nord ta den endelige avgjørelsen i saken.

 

• LES SAKEN PÅ NRK NORDLANDS SIDER VED Å KLIKKE HER