ODDA 1. mai med sentrale helsepolitikarar og tusenvis av demonstrantar

NRK HORDALAND 24. APRIL 2017  

av journalistane Simen Sundfjord Otterlei og Elise Farestveit

ILLUSTRASJON FRÅ SAKA PÅ NRK HORDALAND SINE NETTSIDER  FOTO TALE HAUSO/NRK

ILLUSTRASJON FRÅ SAKA PÅ NRK HORDALAND SINE NETTSIDER  FOTO TALE HAUSO/NRK

 

Håpar stortingspolitikarane bergar sjukehuset framfor tusenvis av demonstrantar

Sjukehusaksjonistane kuppar 1. mai-markeringa i Odda, og ei rekkje sentrale helsepolitikarar stiller opp. – Vi trur sjukehuset blir berga, seier Terje Kollbotn.

Søndag sa helseminister Bent Høie (H) til NRK at han støttar Helse Vest sitt vedtak om å leggje ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus. Måndag klokka 13 mottar Høie formelt helseføretaka sine framlegg til nye akuttenester.

Men sjukehusaksjonistane, som fleire gongar har samla fleire tusen personar til protest mot det dei meiner vil svekkje tryggleiken for innbyggjarane i Hardanger og nærliggande område, gir ikkje opp.

– Vi hadde jo eit håp om at Høie skulle skjere gjennom og imøtekome folkekravet. Men dessverre er han meir lojal mot helsebyråkratane, og då er det naudsynt å løfte det opp rikspolitisk for å få Stortinget til å snu saka, seier Terje Kollbotn.

No skal årets 1. mai-tog i den tradisjonsrike industribygda skal brukast til å markere motstand mot helseministeren.

– Toget vil utelukkande dreie seg om kampen for sjukehuset, seier Kollbotn, Raudt-politikar, sentral i sjukehuskampen, og leiar i LO i Indre Hardanger og i 1. mai-komiteen.

 

 

– Ventar mange tusen i toget

Toget skal gå frå Lindeplassen i Odda sentrum, til sjukehuset og tilbake.

– Vi ventar mange tusen i toget 1. mai, og har alt fått fleirtalet i Stortinget til å stille opp på folkemøtet etter toget. Vårt mål no er at både styret i Helse Vest og helseministeren bøyer av eller lir nederlag i Stortinget i mai, seier Kollbotn.

Det er fleire sentrale namn mellom politikarane som ifølgje Kollbotn kjem til Odda 1. mai:

 • Ruth Grung (Ap), saksordførar og medlem av helsekomiteen på Stortinget
 • Kjersti Toppe (Sp), medlem av helsekomiteen
 • Terje Breivik, parlamentarisk leiar i Venstre
 • Olaug V. Bollestad, nestleiar i KrF og medlem av helsekomiteen
 • Oddny Miljeteig, avtroppande nestleiar i SV

• LES HEILE SAKA PÅ NETTSIDENE TIL NRK HORDALAND VED Å KLIKKE HER

 

 

Fakta om Nasjonal helse- og sykehusplan

De viktigste punktene i avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre:

 • Sykehus som i dag har akuttkirurgiske tilbud vil fortsatt ha dette når hensynet til pasientenes behov gjør det nødvendig, og kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt.
 • Scenarioene i planen vil ikke være førende for de lokale og regionale utviklingsprosessene som skal gjennomføres etter at Stortinget har vedtatt planen
 • Store akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse for å møte disse utfordringene.
 • Partiene slutter seg til forslaget til definisjon av de fire ulike typer sykehus som er foreslått i planen: regionsykehus, stort akuttsykehus, akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner.
 • Akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser. Partiene mener at akuttsykehus skal ha traumeberedskap og generelt akuttkirurgisk tilbud hvis bosetningsmønster, avstand mellom sykehus, bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig.
 • En eventuell endret oppgavedeling mellom sykehus må føre til en samtidig gjennomgang av kapasitet i ambulansetjenesten.
 • Partene støtter prinsippet om stedlig ledelse.

Kilde: NTB.