ODDA Varsler omkamp om akuttkirurgien

NRK HORDALAND 4. april 2017  av journalistene Simen Sundfjord Otterlei, Ingvild Fjelltveit og Tale Hauso

FOTO FRA NRK HORDALANDS SAK, FOTOGRAF TALE HAUSO

FOTO FRA NRK HORDALANDS SAK, FOTOGRAF TALE HAUSO

  Helse Vest legger ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus

   

  ODDA/HAUGESUND (NRK): Nå gjenstår det å se om en omkamp på Stortinget er mulig. – Vi skal gjøre det svært ubehagelig for helseministeren, varsler Odda-ordføreren.

   

  Styret i Helse Vest besluttet tirsdag å legge ned akuttkirurgien ved Odda sjukehus.

  – Det er ikke realistisk at et akuttkirurgisk tilbud ved Odda sjukehus fremover vil kunne innfri kravene til kvalitet som blir stilt i Nasjonal helse- og sykehusplan, argumenterte fagdirektør Baard-Christian Schem under det avgjørende styremøtet.

  Odda sykehus er Norges minste sykehus (utenom Svalbard), og rundt 11.000 innbyggere sokner dit.

  Helse Fonna hadde på forhånd gått inn for å avvikle tilbudet, og det samme gjorde flertallet i Helse Vest da styremøtet gikk til avstemming i 12.15-tiden tirsdag.

  To styremedlemmer stemte for å videreføre akuttkirurgien inntil videre, men de resterende syv sørget for et overveldende flertall for nedlegging, ved å stemme for administrasjonens forslag.

   

  Varsler kamp

  Saken har skapt enorm debatt og engasjement de siste månedene, og tirsdag ble altså det avgjørende vedtaket fattet på øverste nivå i helsebyråkratiet, foran et hundretalls oddinger som hadde tatt turen til Haugesund for å protestere.

  Ordfører Roald Aga Haug (Ap) var blant dem. Han varslet allerede på forhånd av det ventede nedleggingsvedtaket at han at ville kjempe videre for å bevare akuttkirurgien.

  – Vi vil jobbe videre for å få snudd den beslutningen, både opp mot Stortinget og regjeringen. Vi skal gjøre det svært ubehagelig for helseministeren de neste månedene om det antydes at han har tenkt å følge opp et vedtak om nedleggelse, sa Haug.

   

  Støtte fra flere partier

  Og oddingene får støtte fra flere politiske partier. Sp og SV vil ta kampen på Stortinget, og Venstres Terje Breivik mener tilbudet bør opprettholdes.

  Mandag sa også Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre at han mener dagens sykehusmodell må videreføres.

  Selv om nedleggingsvedtaket er i tråd med mandatet i helseminister Bent Høie (H) sin sykehusplan, mener Kjersti Toppe (Sp) spørsmålet kan behandles på Stortinget.

  «Eg meiner det er heilt innanfor helseforetaksmodellen å ta slike saker til Stortinget. Det kjem innanfor paragraf 30, om vesentlege endringar med samfunnsmessige konsekvensar. Slik saker skal ikkje helseføretaket vedta sjølv, men storting og regjering», skriver Toppe i en e-post til NRK.

   

  «Vesentlig» eller ikke?

  I helseforetakslovens paragraf 30 står det riktig nok at også vedtak med «vesentlige samfunnsmessige virkninger» skal fattes av helseforetakene.

  Men i forarbeidene til loven fastslo flertallet i Stortingets helsekomite, Ap, Høyre og Frp, at helseforetakene ikke skal fatte vedtak i saker «av vesentlig betydning både for foretaket selv eller vesentlig betydning for å ivareta politiske målsetninger».

  «Dette innebærer at større saker i praksis går helt til Storting og Regjering», heter det i merknaden.

  Flertallet i komiteen bruker imidlertid nedlegging av et helt sykehus som eksempel på en sak som ikke skal avgjøres av helseforetaket. Dermed gjenstår det å se om nedlegging av akuttkirurgien i Odda regnes som vesentlig nok til at stortingsflertallet vil behandle saken.

  Svaret på det kommer trolig 15. mai, da KrFs representantforslag om lokalsykehusene skal behandles.

   

  • LES SAKEN PÅ NRK HORDALANDS SIDER VED Å KLIKKE HER