ODDA Vi føler oss tråkket på, Herlof Nilssen!

LESERBREV I BERGENS TIDENDE 4. APRIL 2017

Vi føler oss tråkket på, Herlof Nilssen

Hvilke krav til kvalitet mener toppsjefen i Helse Vest de ansatte ved Odda sjukehus ikke innfrir?

AV KARI MARIE TJELMELAND, TATJANA KRAMLER, BRITT ELIN O. LUTRO OG JORUNN SEKSE Funksjonsledere, Odda sjukehus  

 

Odda sjukehus er et akuttsykehus med trygge og gode tjenester. De ansatte er trent til å ta i mot og håndtere akutt kritisk skadde pasienter for vurdering og stabilisering, før videre transport til høyere behandlingsnivå.

Nasjonal traumeplan beskriver krav som sykehusene skal oppfylle for å kunne ta imot alvorlig skadde pasienter. Planen består av blant annet krav til vaktberedskap for kirurg, anestesilege og operasjonspersonell samt kompetanse for disse gjennom utvalgte kurs.

Ved Odda sjukehus gjennomføres: 

  • Kurs i traumesykepleie (KITS) for operasjon-, anestesi- intensivsykepleiere, og for sykepleiere som arbeider i akuttmottak.
  • Advanced Trauma Life Support (ATLS) for kirurger.
  • Nødkirurgikurs på Haukeland Universitetssjukehus for operasjonsteam.
  • 2-4 traumetreninger ved lokalt akuttmottak årlig.

Så da er spørsmålet til direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen: Hvilke krav til kvalitet mener du de ansatte ikke innfrir når du refererer til Nasjonal traumeplan?

Planen anbefaler sterkt at ved mer enn 45 minutter til nærmeste traumesenter, skal den alvorlig skadde pasienten transporteres til nærmeste akuttsykehus for stabilisering. Dette tidsaspektet omfatter alle områdene som hører til Odda sjukehus sitt nedslagsfelt.

Den vanskelige akuttkirurgien

Ved avvikling av akuttkirurgisk virksomhet ved Odda sjukehus vil avstand og tid til livsbevarende behandling øke for befolkningen i Odda og indre Hardanger. Det tar opptil to timer med ambulanse fra Odda sjukehus til Haugesund sjukehus og to og en halv timetil Haukeland Universitetssjukehus. For områdene rundt vil transporttiden være mye lengre. Værforhold kan ofte hindre luftambulansen i å komme til skadestedet.

I 2015 var 11 av 32 luftambulanseoppdrag avlyst eller avbrutt på grunn av dårlig vær. Tryggheten til befolkningen vil bli svekket ved å avvikle akuttkirurgisk virksomhet.

I Nasjonal helse -og sykehusplan står det presisert at sykehus med pasientgrunnlag på mindre enn 60.000 kan ha akutt kirurgisk beredskap dersom geografi, bosetningsmønster, avstand mellom sykehus, tilgjengelighet til bil/båt og luftambulansetjeneste samt værforhold gjør det nødvendig. Dette er pr. definisjon Odda!

Kven skal vi tru på?

Hvorfor tar du ikke hensyn til den «gylne timen» i din tilrådning av Odda sjukehus sin akuttkirurgiske virksomhet? Du skriver i forslag til vedtak at: «vanlege skadar og sjukdommar, som gjeld dei fleste pasientane, skal framleis behandlast ved Odda sjukehus gjennom skadepoliklinikk og akuttfunksjon i indremedisin. Skadde pasientar skal ein kunne stabilisere ved til dømes å understøtte/overta pustefunksjonen, overføre blodprodukt, stabilisere brot og utføre enklare kirurgiske prosedyrar». 

Dette ser veldig fint ut på papiret, men vårt spørsmål til deg er: Hvem, om ikke kirurg er på vakt, skal være ansvarlig for de skadde pasientene? Hvem utfører kirurgiske prosedyrer når akuttkirurgisk virksomhet er avviklet?

Er det et gjennomtenkt forslag, eller er det viktigste bare å få gjennomført en bestilling? Det er motsigende at dere vil avvikle akuttkirurgisk virksomhet, men samtidig gå inn for at Odda sjukehus skal kunne ta i mot og stabilisere skadde pasienter, utføre enkle kirurgiske prosedyrer og ha skadepoliklinikk, uten å ha kirurg på vakt.

Odda sjukehus har dyktige og kompetente fagpersoner som nå føler seg både tråkket på og overkjørt av øverste ledelse.

 

• LES INNLEGGET OG KOMMENTARENE I BERGENS TIDENDE VED Å KLIKKE HER