OPPLAND Debattinnlegg: Gambling med pasienter

OPPLAND ARBEIDERBLAD, 23. FEBRUAR 2017

FOTO FRA OPPLAND ARBEIDERBLADS NETTUTGAVE

FOTO FRA OPPLAND ARBEIDERBLADS NETTUTGAVE

 

DEBATTINNLEGG AV ANNE GRETHE FRØSLID GJERDALEN

 

Sykehushøring del 3. Gambling med pasienter

 

SI-ledelsen gambler med sykehusene våre, til tross for utstrakt informasjon om hvordan såkalte stordriftsfordeler har spilt fallitt, gang etter gang, i ulike deler av landet, og hvor kapasiteten er sprengt, på grunn av den økonomiske virkelighet som kom underveis i byggefasen og etterpå.

Man gambler med at et nytt sykehus ved Mjøsbrua eller Hamar skal bli «stort nok», til tross for beretninger fra Oslo, Østfold og Drammen bl.a. Man gambler med at kommunene skal ta en del av sykehusoppgavene, fra 20 prosent og oppover. Dette blir et totalt endret Sykehus-Norge, hvor pasienten blir enda mer i skvis enn hva tilfellet er nå, med den såkalte samhandlingsreformen. Det blir pasienter på et «samlebånd» som går stadig raskere og hvor man bare tar imot «pakker» med et «spesifikt» innhold, og med «bakteppe» økende antall innbyggere, innvandring, eldrebølge og økende forekomster av smittsomme sykdommer og antibiotikaresistente bakterier. Tuberkulose øker (over 400 tilfelle i fjor), konstant leverbetennelse øker, og det er utallige tilfeller av hepatittvarianter.

Sykehuskapasiteten er sprengt, sengeantall halvert på noen år, og nå legges senger stadig ned ved nye, for små sykehus, både på grunn av plassmangel og økonomiske svært store underskudd som både eksisterende og andre sykehus må slite med i lange tider. Sykehusansatte slites ut. Dette vil også skje ved det eventuelle nye sykehuset i SI, hvor bare Oppland fylke er større enn landet Danmark. Dette scenarioet presenteres ikke av SI-ledelsen, som vil innbille befolkningen at et fellessykehus for et altfor stort område skal løse alle problemer som er skapt ved sammenføyningen av Oppland og Hedmark.

 

• LES INNLEGGET "SYKEHUSHØRING DEL 3" I OPPLAND ARBEIDERBLADS NETTUTGAVE OA.NO VED Å KLIKKE HER

• LES "DEL 1" VED Å KLIKKE HER

• LES "DEL 2" VED Å KLIKKE HER

• LES "DEL 4" VED Å KLIKKE HER