Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité mandag 18. januar 2016

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:

1) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) (Meld. St. 11 (2015-2016)),

2) Representantforslag frå stortingsrepresentantane Anne Tingelstad Wøien, Geir Pollestad og Kjersti Toppe om å sikre kvaliteten i fødselsomsorga og rammefinansiere fødeavdelingar og kvinneklinikkar (Dokument 8:2 S (2015-2016)) og

3) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Iselin Nybø, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om et drømmeløft for akuttmedisin, psykiatri og regional helseinnovasjon 2017-2021 (Dokument 8:17 S (2015-2016)).

 

 

Mandag 18. januar

10.00 - 10.45

DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

11.00 - 11.30

STATSRÅD BENT HØIE

11.30 - 11.45

KUNNSKAPSSENTERET I HELSETJENESTEN

11.45 - 12.00

KS (KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON)

12.30 - 12.35

UNGE FUNKSJONSHEMMEDE
Lars A. Rottem Krangnes, generalsekretær
Synne Lerhol, ungdomshelsepolitisk rådgjevar
Jan Thomas Hagen, medverkings- og rettigheitspolitisk rådgjevar

12.35 - 12.40

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (FFO)
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær
Ingunn E. Ulfsten, fagpolitisk leder
Arnfinn Aarnes, rådgiver
Berit Therese Larsen, rådgiver

12.40 - 12.45

DIABETESFORBUNDET
Bjørnar Allgot, generalsekretær
Nina Skille, forbundsleder
Linda Markham, politisk rådgiver

12.45 - 12.50

NORSK EPILEPSIFORBUND
Henrik Peersen, generalsekretær
Therese Ravatn, interessepolitisk rådgiver

12.50 - 12.55

STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE
Hans Morten Lossius, generalsekretær
Gunn Lyngvær, samfunnskontakt
Stephen Sollid, sjefslege

12.55 - 13.00

ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER
Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk
Bente Krauss, spesialrådgiver

13.00 - 13.05

BARNEOMBUDET
Anne Lindboe, barneombud
Tone Viljugrein, seniorrådgiver

13.05 - 13.10

KOMMUNENES INTERESSEFORENING FOR LOKALSYKEHUS (KIL)
Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, styreleder
Jan Sigbjørnsen, styremedlem
Elisabeth Urstad, rådgiver

13.10 - 13.15

FOLKEBEVEGELSEN FOR LOKALSYKEHUSENE
Bente Øien Hauge, koordinator
Svein Sandberg, regionskontakt Sør-Øst

13.15 - 13.20

HELSETJENESTEAKSJONEN (HTA)
Torgeir Bruun Wyller, professor/styreleder

13.20 - 13.25

AKSJONSGRUPPA FOR LOFOTEN SYKEHUS
Elisabeth Holand, leder
Berit Sjølie, medlem

13.25 - 13.30

SJUKEHUSAKSJONEN NORDFJORD
Svein Hansen, leiar
Hans Gunnar Våge, medlem
Gunnvor A. Sunde, varamedlem/kjøkkensjef

13.30 - 13.35

ARBEIDSGRUPPA FOR ODDA SJUKEHUS
Roald Aga Haug, leder
Steinar Jacobsen, kommuneoverlege

13.35 - 13.40

NARVIKREGIONENS NÆRINGSFORENING
Bjørn Bremer, prosjektleder
Sverre Håkon Evju, fastlege/prosjektdeltaker

13.40 - 13.55

PAUSE

13.55 - 14.00

DEN NORSKE LEGEFORENING
Marit Hermansen, president
Jon Helle, visepresident

14.00 - 14.05

NORSK GERIATRISK FORENING
Nils J. Holand, leder

14.05 - 14.10

NORSK INDREMEDISINSK FORENING
Hanne Thürmer, leder

14.10 - 14.15

NORSK PSYKIATRISK FORENING
Bjørn Østberg, psykiater
Lars Lien, psykiater

14.15 - 14.20

NORSK RADIOLOGISK FORENING
Gaute Hagen, leder

14.20 - 14.25

KLINISKE ERNÆRINGSFYSIOLOGERS FORENING TILSLUTTET FORSKERFORBUNDET (KEFF)
Jacob Juel Christensen, nestleder

14.25 - 14.30

PSYKOLOGFORENINGEN
Tor Levin Hofgaard, president
Aina Fraas-Johansen, spesialrådgiver

14.30 - 14.35

DELTA - EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS
Erik Kollerud, forbundsleder
Else Marie Brodshaug, spesialrådgiver

14.35 - 14.40

AMBULANSEFORBUNDET
Ola Yttre, leder
Lena Blomli, nestleder

14.40 - 14.45

FAGFORBUNDET
Sissel M. Skoghaug, nestleder
Hans Martin Aase, avdelingsleder
Tonje Thorbjørnsen, rådgiver

14.45 - 14.50

DEN NORSKE JORDMORFORENING
Kirsten Jørgensen, politisk leder
Nanette Loennechen, nestleder
Nanna Voldner, fagsjef

14.50 - 14.55

NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Eli Gunhild By, forbundsleder
Kari Elisabeth Bugge, fagsjef
Trude Hagen, seniorrådgiver

 

*) Høringen vil foregå i Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1.

     Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.