Senterpartiet og SV inviterer til samling på Stortinget om Nasjonal helse- og sykehusplan 14. januar 2016 kl 10–15

Påmeldingsfrist 11.januar til: ca@stortinget.no

Sted: Kinosalen, Stortinget (frammøte Stortinget inngang Akersgata senest kl 09.45)

Nasjonal helse- og sykehusplan, St.meld 11 (2015-2016) og Senterpartiets representantforslag, Dokument 8:19 S (2015-2016) om å utvikle folkets helsetjeneste og en ny nettverksmodell for kvalitet i sykehusene, skal behandles av Stortinget i mars 2016.  

Helse- og omsorgskomiteen har vedtatt høring i Stortinget om Nasjonal helse- og sykehusplan 18. og 19. januar 2016 (Påmeldingsfrist 05.01 kl. 23.59https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/ ). Berørte kommuner eller sykehus vil ikke kunne delta. Derfor inviterer Senterpartiet og SV sine stortingsgrupper til møte om nasjonal helse- og sykehusplan.

Formålet for samlingen er at fagfolk, venneforeninger, sentrale og lokale folkevalgte fra alle partier kan drøfte innhold og utvikling av fremtidens sykehus og konsekvensene av å sentralisere akuttkirurgi. Hvordan vil slike sykehus sikre kvalitet, beredskap, rekruttering og utdanning? Hvordan sikre oppgavefordeling og nettverkssamarbeid mellom store og små sykehus? Utviklingen må sees i sammenheng med Regjeringens privatiseringslinje, som pålegger helseforetakene å kjøpe mer sykehustjenester av private og innføre fritt behandlingsvalg.  Vi vil også ta fram erfaringer fra aktuelle lokalsykehus.

 

PROGRAM

10.00 Åpning v/  Kjersti Toppe (Sp) og Audun Lysbakken (SV)

Møteleder Per Olaf Lundteigen

 

10.05 Regjeringens forslag til fremtidig akuttberedskap

Kristin Ørmen Johnsen (H)

 

10.15 Høies sykehusplan: Manifest for privatisering?

Jon Henrik Laake, overlege dr.med. Akuttklinikken, OUS- Rikshospitalet

 

10.25 Hva slags akuttberedskap trengs på lokalsykehusene? Presisjon og nyanseringer.

Trond Dehli, Universitetssykehuset Nord- Norge, 5 min

Svein Arne Monsen, anestesilege Helgelandssykehuset, 5 min

Helen Brandstorp, Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin, 5 min

Marit Hermansen, Den Norske Legeforening, 10 min

 

10.50 Sentralisert eller desentralisert akuttberedskap: Akuttutvalgets innstilling (NOU 2015:17) 

Ann Kristin Olsen, leder av utvalget 10 min

               

11.00 Hva skjer med sykehus uten kirurger i vakt?  Faglige konsekvenser. 

Innledning fra de 6 profesjonsforeningene (5 min hver):

·         Norsk kirurgiske forening

·         Norsk indremedisinsk forening v/ Hanne Thürmer

·         Norsk anestesiologisk forening v/Oddvar Kvalsvik

·         Norsk radiologisk forening v/Gaute Hagen

·         Norsk geriatrisk forening v/ Nils Holand

·         Norsk gynekologisk forening

 

11.30 Lokalsykehusenes akuttberedskap, hva menes egentlig?

Mads Gilbert. Klinikkoverlege, Universitetssykehuset Nord-Norge

 

11.40-12.00 Oppklarende ordskifte

 

12.00-12.30 Rundstykker og kaffe

 

12.30 Fullverdige lokalsykehus er mer enn akuttberedskap. Hva vil vi med vårt sykehus?

5 minutters innledninger fra følgende sykehus:

Narvik, Lofoten, Volda, Stord, Flekkefjord, Odda, Kristiansund, Kongsberg, Lærdal, Nordfjordeid, Rjukan, Notodden

 

13.40: To gode lokalsjukehuseksempler og folkeaksjonenes rolle

Ringerike sykehus, Per Bleikelia, stedlig leder, 5 min

Voss sjukehus,  Olav Terje Lødemel, ass. direktør, 5 min

Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Bente Øien Hauge, leder, 5 min

Helsetjenesteaksjonen, Torgeir Bruun Wyller, professor geriatri, 5 min

 

14.00 Veien videre

Sett fra lokalsykehus under press, Anna Owczarz, barnelege Kristiansund, 5 min

Trenger vi en motmelding?  Hans Fredrik Sørdal, ordfører Flakstad (Ap), 5 min

Avvikling av helseforetaksloven.  Leif Ersnes, Leder Kristiansund Høyre 5 min

Hvordan sikre rekruttering ved lokalsykehus?  Ingeborg Henriksen, LIS – lege, 5 min

Sykehusorganisering og finansiering. Christian Grimsgaard, overlege, OUS, 10 min

 

14.30-14.50        Oppklarende ordskifte

 

14.50-15.00:       Avslutning v/Kjersti Toppe(Sp) og Audun Lysbakken (SV)