TELEMARK: Frøyshov går på dagen

VARDEN.NO 28.10.2016

frøyshov går

 

Sykehusdirektøren går på dagen

Bess Margrethe Frøyshov går av som administrerende direktør ved Sykehuset Telemark med umiddelbar virkning.

MARTIN ØYVANG Tlf: 35 54 32 03   TONE LENSEBAKKEN Tlf: 35 54 32 14

Begrunnelsen hennes er et krevende samarbeidsforhold med styrets leder over tid. Bess Frøyshov har vært administrerende direktør ved Sykehuset Telemark siden 2011.

– Forskjellig syn på hvilke oppgaver og prioriteringer som er nødvendige for god utvikling av sykehuset er bakgrunnen for at jeg velger å fratre min stilling som administrerende direktør, sier Frøyshov.

Må ha kontroll på økonomien

Hun sier at hun har hatt en fantastisk tid som toppsjef i sykehuset sammen med meget dyktige medarbeidere. 

– Det er avgjørende for sykehuset å få kontroll med økonomien for å sikre planlagte og nødvendige investeringer i bygningsmassen og i det vedtatte strålesenteret, sier styreleder Tom Jørgensen.

Han er tilfreds med den positive utviklingen sykehuset har hatt, blant annet med ventetider, fristbrudd og andre kvalitetsindikatorer. 

Til Varden sier styrelederen følgende om nyheten: 

– Bess har jo valgt å fratre stillingen sin og det må vi innrette oss etter. Nå må vi  heve blikket å se fremover og gå løs på oppgavene som ligger foran oss, sier Tom Jørgensen, styreleder.

– Kom det overaskende på dere?

– Styret har en gang i året en evaluering av administrerende direktør. Bess velger selv begrunnelsen på hvorfor hun ønsker å fratre og vi forholder oss til det.

Vil ikke kommentere

– Hadde det noe med evalueringen å gjøre?

– Det kan jeg ikke kommentere. Jeg kan selvsagt ikke gå inn på hva som ble sagt og hva som var konklusjonen etter evalueringen.

– Hvordan oppfatter du samarbeidet som har vært?

– Det vil jeg ikke kommentere.

Nytt styremøte

– Betyr det at Bess Frøyshov har hatt sin siste arbeidsdag i dag?

– Ja. Inntil videre er det Gunnar Gausel som vil være stedfortreder.

Jørgensen regner med at det vil bli avholdt styremøte en gang i løpet av neste uke. 

 

• LES SAKEN PÅ VARDEN.NO VED Å KLIKKE HER