Økonomisk støtte

til Folkebevegelsen for lokalsykehusene

 

Folkebevegelsen for lokalsykehusene har en felleskonto, med nummer 3838 13 57497.
Alle bidrag, store som små, er velkomne!

For økonomisk støtte, bruk adressen:
Folkebevegelsen for lokalsykehusene
v/kasserer A.S. Mundal,
Ljøsne, 6887 Lærdal